Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Total 293
업체명 주소(전화,홈페이지,주생산품) 대표자/주재책임자
(주)엠제이원 주소 : 포항시 남구 대송로253번길 63
대표전화 : 277-2751  FAX : 0303-3443-7285
복합, 유기질비료, 식물영양제
대표이사 : 박철원
현산빌딩 주소 : 포항시 남구 장흥로197번길 32
대표전화 : 726-2884  FAX : 726-2885
임대
대표이사 : 권용선
슈퍼텍용접봉(주) 주소 : 포항시 남구 대송로 100
대표전화 : 02-6280-6810
용접봉
대표이사 : 이상오
(주)아도 주소 : 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 201
대표전화 : 286-6118  FAX : 286-6117
벤딩, 절곡
대표이사 : 이헌석
에코켐(주) 주소 : 포항시 남구 철강산단로 284
대표전화 : 278-9484
수처리제
대표이사 : 안정숙
(주)이지포텍 주소 : 포항시 남구 대송면 송덕로212번길 252
대표전화 : 701-2299  FAX : 701-2298  본사전화 : 054)220-9683
http://www.egpotec.co.kr
산회수 및 폐수처리
대표이사 : 고근수
본부장 : 한상남
삼승철강(주) 주소 : 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 227
대표전화 : 281-5492  FAX : 281-5493  본사전화 : 031)314-0300
철근
대표이사 : 이병문
지사장 : 이상철
동양고속산업(주)문덕공장 주소 : 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 190
대표전화 : 285-6666  FAX : 285-2200
철구조물
대표이사 : 백인수
신성엔지니어링(주) 주소 : 포항시 남구 철강로 297
대표전화 : 285-1800  FAX : 285-1804
철구조물
대표이사 : 김상근
(주)경흥아이앤씨 주소 : 포항시 남구 철강로 405-1
대표전화 : 277-3301  FAX : 277-3304
시멘트 원료
대표이사 : 김광문
(주)TCC동양 주소 : 포항시 남구 괴동로 100
대표전화 : 285-3311  FAX : 285-4049
www.tccsteel.com
표면처리강판제조
대표이사 : 조석희
(주)서울스텐 주소 : 포항시 남구 대송로 101번길 51
대표전화 : 283-9131~2  FAX : 283-9133
스크랩
대표이사 : 성원경
(주)대동롤러사업부 주소 : 포항시 남구 대송로 174
대표전화 : 278-0967  FAX : 726-2233  본사전화 : 054)278-0900
www.ddemco.co.kr
컨베이어로울러, 기계제작
대표이사 : 이용동
(주)명성강업 주소 : 포항시 남구 오천읍 송덕로 228-9
대표전화 : 272-3975  FAX : 272-3976
철강스크랩
대표이사 : 이호원
(주)세종인터내셔널 주소 : 포항시 남구 대송면 송덕로126번길 31
대표전화 : 278-3312  FAX : 278-3313
캐스타블
대표이사 : 이종찬
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10